Közösségi szolgálatMi az iskolai közösségi szolgálat?

A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik.

2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. Az iskola tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Minden diák 2x45 perces felkészítő órán vesz részt, ahol megismerkedhetnek a közösségi szolgálat fogalmával, céljával, kereteivel, a választható területekkel, intézményekkel. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítségével alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység.

A közösségi szolgálat dokumentálása:

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat iskolai dokumentálásának kötelező elemei:
 • a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét.
 • az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését.
 • az iskola, a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

 • Térbeli korlátozás:
  A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében vagy az iskola környezetében a helyi közösség támogatását szolgálja.

  2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

  5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

  (2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

  (3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

  (4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

  a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
  b) tanítási időben a heti hat órát és
  ba) tanítási napon a napi két órát.
  bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

  (5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

  (6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

  Törvényi háttér

  Letölthető dokumentumok:


  Együttműködési megállapodás

  Az együttműködési megállapodások összesítői október 4-ig.

  Önkormányzatok

  Pécsi szervezetek

  Nem pécsi szervezetek

  Együttműködő szervezetek/intézmények:

  PTE Pszichológia Intézet

  Tájékoztató

  Ökováros-Ökorégió Alapítvány

  Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

 • turista útkarbantartás,
 • turistajelzések festése,
 • forrástisztítások,
 • környezetvédelmi feladatok
 • közreműködés túrák, teljesítménytúrák,
 • tájékozódási túraversenyek szervezésében,


 • Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

 • megegyezés szerint a helyi polgárőr szervezetek munkájának segítése


 • Pécsbánya SE

  Integrált Nappali Szociális Intézmény

  Szemem Fénye Alapítvány

 • rendezvények támogatása,
 • Charity Shop és raktár támogatása,
 • adminisztráció és informatikai adatbevitel,
 • fordítás,
 • ház körüli munkák,
 • háztartási munkák,
 • családok támogatása.

 • Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület

  Pécsvárad Város Önkormányzata Fülep Lajos Művelődési Központ

 • kulturális tevékenység,
 • rendezvényszervezés,
 • színpadmesteri tevékenység,
 • csoportok kísérése,
 • információs tevékenység.


 • Sásdi Általános Művelődési Központ

 • óvodai, könyvtári munkák


 • Sombereki Szociális Otthon

 • idősekkel való szociális tevékenységek,
 • felolvasás,
 • bevásárlás,
 • társasjátékozás,
 • kirándulás,
 • segítség a kisebb ház körüli munkákban,
 • barkácsolás.


 • Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület

 • adminisztráció,
 • szervezői feladatok,
 • táboroztatás.


 • Fogd a kezem Alapítvány

 • 10 tanulót tudnak fogadni
 • szociális kisegítő típusú munka
 • pályázatok megvalósításában való segítségnyújtás


 • Mecseknádasdi Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó Egyesület

 • évente 1 fő
 • felszerelések karbantartása, rendszerezése, tisztítása


 • Nevelők Háza Egyesület

 • kulturális és közösségi programokban való segítségnyújtás


 • Péterhidáért Egyesület

 • évente 4 fő
 • a falu rendezésében várnak segítséget (faültetés, lombtakarítás stb.)


 • Vadvirág Egyesület

 • évente 50 fő
 • pályázati programokban való részvétel
 • környezetvédelmi feladatok
 • bio kertészetben való gyakorlat
 • barkácsolás
 • információs tevékenység


 • Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

 • évente fő
 • adminisztráció


 • Drogprevenciós Munkacsoport

 • programokban való részvétel


 • Zengő Óvoda Hosszúhetény

 • kirándulásokon kísérőként való részvétel
 • rendezvényeken való segítségnyújtás


 • Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

 • idősekkel való foglalkozás: beszélgetés, felolvasás, sétálás


 • Databox Kft

 • 1 fő részére
 • informatikai és számítástechnikai feladatok


 • Györei Polgárőr Egyesület

  Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány

 • évente 5-10 tanuló
 • rendezvényszervezés
 • csoportok kísérése
 • zeneiskolai kottatári munkák
 • zenekari próbafolyamatok segítése
 • adminisztráció
 • táboroztatás
 • szervezői feladatok
 • hátrányos helyzetű tanulók támogatása


 • "Fogadj el!" Alapítvány

 • napi feladatok segítése az otthon életében
 • kézműves foglalkozásokon való segítés
 • az otthon parkjában kertgondozási munkálatok


 • PÉCS-NORMANDIA LIONS CLUB

 • évente 20 fő
 • szociális és jótékonysági tevékenységek
 • oktatási, kulturális, közösségi és környezetvédelmi tevékenységek


 • Beremend Nagyközség Önkormányzata

  Aktuális lehetőségek

  Napüdvözlet Egészségmegőrző És Életmód Egyesület

 • 30 diák fogadása,
 • táboroztatás,
 • kerti munka,
 • túrákon és rendezvényeken való segítségnyújtás


 • Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája

  Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye

 • 4 diák fogadása,
 • informatikai segítő munka
 • (fogyatékosok informatikai ismereteinek bővítése, kiadványszerkesztés, honlap frissítés)
 • napi 2-3 órában, előzetes egyeztetés alapján


 • Csányi Alapítvány

  Pécsi Kistérség Szociális Alapszolgáltatási Központ

 • évente 2 diák fogadása,


 • Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

  Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvoda
 • 3 diák fogadása,
 • felújítási munkálatok


 • Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
 • évente 3 tanuló fogadása,
 • hangosítás, pakolás, logisztikai feladatok sportrendezvényeken


 • Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

  Csertő Községi Önkormányzat
 • 1 diák fogadása évente,
 • közösségi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában segítségnyújtás,
 • a környezet tisztán tartása,
 • a helyi könyvtár és ifjúsági klub programjaiban való részvétel


 • Kétújfalu Község Önkormányzata

  Geresdlak Község Önkormányzata
 • 15 diák fogadása

  Sásdi Faodu Egyesület
 • 10 diák fogadása évente,
 • általános iskolás diákok tanulmányi segítése, számukra szabadidős programok szervezése, abban való részvétel
 • környezetvédelem területén programok, akciók szervezése
 • területükön élő idősek segítése (felolvasás, bevásárlás, kerti munka stb.)


 • Tarrós Község Önkormányzata
 • 2 diák fogadása,


 • Pécsudvardi Önkormányzat
 • Pécsudvard területén élő, állandó lakcímmel rendelkező diákok fogadása


 • Baranyahídvég Község Önkormányzata
 • 10 diák fogadása
 • könyvtári tevékenység
 • karbantartás


 • Budai Városkapu Iskola
 • 5 fő diák fogadása
 • nyári táboroztatásban való segítségnyújtás


 • Harkány Város Önkormányzata

  Bakonya Önkormányzat

  Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

  Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
 • 2 diák fogadása


 • Ózdfalu Község Önkormányzata
 • 5 diák fogadása


 • Baksai Általános Iskola

  Gyód Község Önkormányzata
 • 2 diák fogadása évente
 • rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való segítségnyújtás


 • Ócsárd Község Önkormányzata
 • évente egy tanuló fogadása,
 • faluszépítés


 • Lánycsók Községi Önkormányzat
 • helyi lakosú diákok fogadása


 • Mozsgó Községi Önkormányzata
 • egy diák fogadása


 • Galéria

  Hasznos oldalak:

  Közösségi Szolgálai Portál
  Zipernowsky.hu ©03-20 - [contact: zkmsz@zipernowsky.hu]