Zipernowsky Diákjaiért AlapítványDr Szederkényi Józsefről

(Címe: 7636 Pécs Polgárszőlő u. 4.)

Adószám: 18147407-1-02

számlaszám: 50100112-12100468 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Célja: a ZKMSZI diákjainak, ill. a diákok által, vagy részükre szervezett rendezvények és nevelési feladatok támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:


 • kulturális- és sportrendezvények támogatása

 • krízishelyzetbe került tanulók támogatása (Kérvény-kuratóriumi döntés-elismervény)

 • iskolai tanulmányi- és sportversenyek támogatása

 • országos- és megyei tanulmányi versenyek nevezési díjainak támogatása

 • DÖK rendezvények támogatása

 • Diák Klub működési költségeihez való hozzájárulás

 • osztálykirándulások támogatása, különös tekintettel a nehéz helyzetben lévő tanulókra

 • az iskola hagyományos rendezvényeinek támogatása

 • az iskolai könyvtár fejlesztéseinek támogatása

 • rendhagyó órák, vendégelőadások költségeinek támogatása

 • hozzájárulás a szalagavató, ballagás költségeihez

 • kiemelkedő tanulmányi- és sporteredmények tanév végi díjazása

 • testvériskolákkal közös rendezvények támogatása

 • prevenciós foglalkozások támogatása

 • iskolai bemutatók támogatása • Az alapítvány csak olyan programokat, tevékenységeket tud támogatni, amelyek a fenti felsorolásban szerepelnek.


  Támogatás igénybevételének módja:


 • Azt adott programért felelős személy (osztályfőnök, szaktanár, diák) a tervezett programot megelőzően legalább 3 munkanappal jelzi a kuratórium elnökének, ill. titkárának, hogy mekkora összeget szeretne igénybe venni az adott programhoz.

 • A kuratórium elnöke, ill. titkára gondoskodik arról, hogy a kért időpontra az összeg rendelkezésre álljon, és a kérelmező azt egy átvételi elismervény kitöltésével átvehesse.

 • Kuratóriumi egyeztetés nélkül igénybe vehető támogatás:

 • a) Osztályonként 800 Ft/fő felhasználása kulturális célokra (kulturális intézmény, ill. rendezvény látogatása. (Több részletben is lehetséges.)
  b) 25 000 Ft/ osztály szalagavató megszervezéséhez.
  c) Közmegegyezésen alapuló pénzdíjak (Fémes Kupa osztályonkénti díjazása – újragondolásra javasolt!)
  d) Hagyományos iskolai versenyek (szakszöveg mondó verseny, Zipernowsky Kupa szervezési költségei, Mikulás Kupa, Szecskaavató, Zipernowsky Nap szervezési költségei, nőnap, kosárlabda kupa stb.) támogatása.

  Ezekről a kiadásokról számla alapján kell elszámolni. A számlákat Riszt Lászlóné Marikának kell leadni.

  További, megpályázható támogatások odaítéléséről a Kuratórium dönt.


  Huszárné Prikler Renáta (a Kuratórium elnöke)

  Dlusztus Péter (a Kuratórium titkára)


  Beszámoló 2012

  Beszámoló 2013

  Beszámoló 2014

  Beszámoló 2015

  Beszámoló 2016

  Beszámoló 2018

  Beszámoló 2019
  Zipernowsky.hu ©03-20 - [contact: zkmsz@zipernowsky.hu]