SZC logo

Baranya Megyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/012 | 7622 Pécs, 48-as tér 2.

Intézmény logo

Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Levelező
 • KRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Jogszabályi háttér az Iskolai Közösségi Szolgálathoz:

-12/2020.(II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

Mi az iskolai közösségi szolgálat?

Az iskolai közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik.

A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

 

Milyen területeken lehet közösségi szolgálat tevékenységet vállalni?

 1. a) az egészségügyi,
 2. b) a szociális és karitatív,
 3. c) az oktatási,
 4. d) a kulturális és közösségi,
 5. e) a környezet- és természetvédelmi,
 6. f) a katasztrófavédelmi,
 7. g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység.

 

A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

 

A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

 

Hogyan kell a teljesített órákat adminisztrálni?

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát, b) a naplóban  és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad, d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Letölthető dokumentumok:

Együttműködési megállapodás

Együttműködő szervezetek/intézmények:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2013-2015, 2019-2020,2021

A legfrissebb együttműködési megállapodások.


Partnereink

 • harman
 • Kontakt Elektro
 • Matro
 • DDGK
 • Körber
SZC logo

Baranya Megyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

   7622 Pécs, 48-as tér 2.

  • Telefon: +36 72 513-260

   E-mail: zkmsz@zipernowsky.hu

   OM azonosító: 203049/012


  2023Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum